Copywriting, strateegiline sisuloome jm – Lingiring #2

1. Apple Guide To Copywriting

Soovitus Apple’ilt copywriting-tunde võtta on väärtuslik, kõrvale sobib kindlasti vaadata ka vanameister Ogilvy klassikat print-meedias (nt Rolls Royce). Mõned huvitavamad nendest 10 soovitusest, kuidas Apple’ilt reklaamtekste kirjutades eeskuju võtta:

  • Õhuta intriigi lühikeste ja katkestatud lausetega. (It doesn’t seem possible. (…). But it is.)
  • Tõsta usutavust tehnilisi detaile loetledes (vrd Ogilvy).
  • Ära unusta, et copy rõhk pole tootel, vaid tarbijal.

2. The ultimate content marketing challenge

Ühe lausega: sisuturunduses ei loe tihti mitte sisu kvaliteet, vaid esimesena sündmuspaigal olemine.

Link: {grow}

3. Small Businesses Are Favoring Twitter and Facebook Over Others

Üsna mitteüllatuslikult on Facebook ja Twitter teiste sotsiaalmeediakanalite kõrval kasutuselt siiski peajagu üle. Eesti puhul võib suure tõenäosusega ka Twitteri pigem teise ringi mängijate hulka arvata. Teistes kanalites jaksavad kohal olla eelkõige suured organisatsioonid, kellel rohkem ressurssi.

Infograafik

Link: Sprout Social

4. How I Got a Link from the Wall Street Journal

Mitte hustling, aga strateegiline sisuloome. Väga lihtsustatult:

  • Kui tahad saada tähelepanu, siis kirjuta millestki tähelepanuväärsest.
  • Lisaks uudisväärtusele loevad materjali arusaadavus, unikaalsus ja jagatavus.
Link: SEOmoz

5. 30 ways to promote your next blog post

LaunchGrowJoy.com lehelt pärineb suur infograafik selle kohta, kuidas oma blogipostitusi levima panna.

30 ways to promote your next blog post